Hồ Sơ Nối TP.HCM

Tuổi từ đến
Cao từ đến
Nơi ở:

  Mã hồ sơ : #N2470610

  Năm sinh: 1981
  Kinh Doanh (HS Ưu Tiên)
  Tân Bình

  Mã hồ sơ : #N2470609

  Năm sinh: 1984
  Hành Chính Nhà Nước
  Quận 12

  Mã hồ sơ : #N2470607

  Năm sinh: 1982
  NVVP (HS Ưu Tiên)
  Tân Phú

  Mã hồ sơ : #N2470483

  Năm sinh: 1985
  NVVP (HS Hs Ưu Tiên)
  Thủ Đức

  Mã hồ sơ : #N2470113

  Năm sinh: 1989
  Đầu Bếp
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470606

  Năm sinh: 1986
  QL Xuất Nhập Cảnh
  Tân Bình

  Mã hồ sơ : #N2470604

  Năm sinh: 1987
  Kế Toán
  Quận 9 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470603

  Năm sinh: 1989
  Nhân Viên Văn Phòng
  Quận 4 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470602

  Năm sinh: 1987
  Nhân Viên kinh doanh
  Quận 11 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470601

  Năm sinh: 1994
  NV Phòng Sản Xuất
  Thủ Đức - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470600

  Năm sinh: 1990
  Nhân Viên Văn Phòng
  Gò Vấp

  Mã hồ sơ : #N2470598

  Năm sinh: 1989
  Giáo Viên
  Bình Thạnh

  Mã hồ sơ : #N2470426

  Năm sinh: 1988
  Kỹ Sư
  Bình Tân

  Mã hồ sơ : #N2470582

  Năm sinh: 1986
  Nhân Viên (HS Ưu Tiên)
  Quận Bình Thạnh

  Mã hồ sơ : #N2470595

  Năm sinh: 1989
  Kế Toán ( Hs Ưu Tiên)
  Gò Vấp

  Mã hồ sơ : #N2470594

  Năm sinh: 1989
  Kế Toán ( Hs Ưu Tiên)
  Quận 9

  Mã hồ sơ : #N2470543

  Năm sinh: 1982
  BĐS ( Hs Ưu Tiên)
  Quận 1

  Mã hồ sơ : #N2470591

  Năm sinh: 1991
  Kế Toán (HS Ưu Tiên)
  Quận 5 - TP.HCM

  Mã hồ sơ : #N2470589

  Năm sinh: 1986
  Nhân Viên Văn Phòng
  Quận 11

  Mã hồ sơ : #N2470580

  Năm sinh: 1988
  NVVP ( Hs Ưu Tiên)
  Bình Tân
  Đang tải...